องค์กรแห่งความสุขท่ามกลางความหลากหลาย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ องค์กรแห่งความสุขท่ามกลางความหลากหลาย
รายละเอียด

    หนังสือเล่มนี้ นำเสนอกรณีศึกษาองค์กต้นแบบ 6 องค์กรที่จัดการความหลากหลายทางเชื้อชาติ จนทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน  สามาถปรับตัวในการทำงาน รวมถึงการสร้างทีมในการทำงาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2017-01-19 10:15:53
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด