สุขทั่วไทย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ สุขทั่วไทย
รายละเอียด

  หนังสือเล่มนี้ นำเสนอแนวทางการการดำเนินการสร้างสุขในองคกร  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กรต่างๆ เห็นว่า มีองค์กรแห่งความสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย แล้วทำไมองค์กรเราจะเป็นองค์กรแห่งความสุขไม่ได้

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-15 11:00:03
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด