กลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ กลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอประโยชน์และแนวทางการออกแบบกลยุทธ์เพื่อสร้างองคกรแห่งความสุข  เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ นำเสนอแนวคิดองค์กรแห่งความสุข และกลุยุทธ์การสร้างองค์กรแห่งความสุข ซึ่งนำเสนอตามหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2017-01-19 10:51:43
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด