ครอบครัว Happy Workplace

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ ครอบครัว Happy Workplace
รายละเอียด

หนังสือเล่ม นี้นำเสนอ ข้อมูลโครงการผู้รับทุนจาก สำนักเสริมสร้างสุขภาวะองค์กร (สำนัก8) สสส. โดยสรุปข้อมูลโครงการ เพื่อเป็นสื่อ สำหรับโครงการต่างๆได้ทำความรู้จักกัน และนำไปใช้เพื่อประสานการทำงานระหว่างกันต่อไป

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2017-01-19 14:50:47
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด