คู่มือบทบาทขององค์การและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการสาธารณภัย กรณีศึกษา การจัดการกับอุทกภัย ใน พ.ศ.2554

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ คู่มือบทบาทขององค์การและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการสาธารณภัย กรณีศึกษา การจัดการกับอุทกภัย ใน พ.ศ.2554
รายละเอียด

คู่มือบทบาทขององค์การและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการสาธารณภัย กรณีศึกษา การจัดการกับอุทกภัย ใน พ.ศ.2554 เหมาะสำหรับองค์กร นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือผู้ที่มีความสนใจนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการ และรับมือเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์สาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งเพื่อให้องค์กรนำไปเป็นบทเรียนและประยุกต์ใช้ในการจัดการสาธารณภัยในรูปแบบอื่นๆ

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่
วันที่เพิ่ม 2017-04-22 18:58:52
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด