รายการข่าวดีจะดัง ตอน "สร้างสุของค์กร"

ถ่ายทำในวันอบรมนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) ตัวคูณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ห่งชาติ (NECTEC) 

 

วันที่เพิ่ม : 2014-11-26 11:50:12