สืบเนื่องจากเมื่อวานทางสสส.ได้รับเกียรติจากทางโรงไฟฟ้าบางปะกง เปิดโอกาสให้ทางคุณหมอชาญวิทย์และทีมงานของสสส. ได้เข้าเยียมชมการดำเนินงาน happy workplace ในองค์กรและร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งทางโรงไฟฟ้าบางปะกงได้ใช้ Concept ความสุขที่สมดุล BALANCE LIFE ในการดูแลคุณภาพชีวิตพนักงานค่ะ ซึ่งน่าสนใจและคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอื่นค่ะ เลยขออนุญาตนำ VTR ของโรงไฟฟ้าบางปะกงมาให้ทุกท่านได้ชมพร้อมกัน

วันที่เพิ่ม : 2016-01-22 12:29:19