โครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชั่น
เสนอ Inspiration & Sharing Experiences # Episode 5
Session 2 : Sharing Experiences : เผยเคล็ดลับการสร้างสุขให้ยั่งยืน
จากต้นแบบองค์กรสุขภาวะ ( Happy Workplace )
โดย : คุณบังอร ภูษาโสด BU Mamagement Team บริษัท ดาสโก้ จำกัด คุณจงสฤษดิ์ คุ้นวงศ์ (กรรมการผู้จัดการ ) บริษัท ไร่นายจุล คุ้นวงศ์ จำกัด

วันที่เพิ่ม : 2017-02-10 16:28:01