ขอเชิญร่วมเป็นต้นแบบขององค์กรสร้างสุขไปกับเรา ในงานมหกรรม
Happy Variety Expo 2017 Share Happiness Easy We To Be
สร้างความสุขหลากสไตล์ ด้วยองค์กรต้นแบบ และภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ ( สสส. ) วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร ไทย ซีซี ชั้น 

วันที่เพิ่ม : 2017-07-04 10:34:49