ส.พัน.๑ รอ. ร่วมกับ สสส. ทำพิธีเปิดโครงการ"สร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพล กองพันทหารสื่อสารที่ ๑ รักษาพระองค์" ณ บริเวณลานกีฬาหน้าที่ทำการชุมชนฯ โดยมีกำลังพล ครอบครัวและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอย่างมากมาย มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ และการจัดนิทรรศการจาก สสส. เพื่อให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพ 

วันที่เพิ่ม : 2014-04-25 13:26:12