ตักบาตรยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพพระ ตอน การเลือกซื้อเครื่องดื่มและผลไม้ถวายพระสงฆ์

             วีดิทัศน์ที่จะช่วยเป็นแนวทางการเลือกซื้อ­เครื่องดื่ม ผลไม้ และขนมต่างๆถวายแก่พระสงฆ์สำหรับเทศกาลงาน­บุญหรือสำหรับการใส่บาตร

วันที่เพิ่ม : 2014-08-13 09:51:01