ขอเข้าร่วมงานสัมมนา Business Innovation & Smart Technology for HR Management

325374-P9IZQS-438_01-1

ขอเชิญ HR ยุค 4.0 เข้าร่วมงานสัมมนา Business Innovation & Smart Technology for HR Management โดย สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย หัวข้องานสัมมนา The future of Human Resources HR ยุคใหม่ ต้องพร้อมปรับตัวอย่างไร แนะนำ Human OS ระบบลงเวลาเข้าทำงานด้วย โทรศัพท์มือถือ   วิทยากร โดย คุณ ธีรพงษ์ ตัณฑศิลป์ บริษัท IT-CAT ผู้พัฒนาระบบลงเวลาปฏิบัติการสำหรับงาน HR   สนใจเข้าร่วม คลิก   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ กลุ่มงานนวัตกรรมธุรกิจ / คุณอรรถพล โทร 02-681-2222 ต่อ 206 , 207 , 209   […]

Continue reading