Happy Society (96)

Happy Society คืออะไร

การเป็นผู้ที่รักและดูแลองค์กร/ สังคมของตนเองได้ (Happy Society) คือ การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและสังคม

กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม องค์กร/บริษัท/ส่วนงาน/โรงงาน/หน่วยงาน วันที่บันทึก
มอบความสุขให้ชุมชน บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ดูข้อมูล
SEE : Safety Energy Environment 2017 บริษัท เหล็กกรุงเทพ จำกัด ดูข้อมูล
ก้อนอิฐสานฝันแบ่งปันโอกาส ดูข้อมูล
ปันรักเพื่อน้อง ดูข้อมูล
ชุมชนและศาสนสถานใช้ไฟฟ้าปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หนองหาน และการไฟฟ้าในสังกัด ดูข้อมูล
ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 84 พรรษาพระบรมราชินีนาถ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ดูข้อมูล
ชุมชนไฟฟ้าอย่างปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เมือง จ.อุดรธานี ดูข้อมูล
ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดูข้อมูล
ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ให้กับโรงเรียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พังโคน จ.สกลนคร ดูข้อมูล
เคลียร์บ้าน=ทำบุญ ดูข้อมูล
ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.บุรีรัมย์ และการไฟฟ้าในสังกัด ดูข้อมูล
ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ดูข้อมูล
ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA กฟอ. นร. และไฟฟ้าในสังกัด อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ดูข้อมูล
Big Cleaning Day การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สุรินทร์ ดูข้อมูล
PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ถวายแม่ของแผ่นดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย ดูข้อมูล
Morning talk บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด ดูข้อมูล
สร้างสุข บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (ประเทศไทย) ดูข้อมูล
A-TEAM สร้างฝายชะลอน้ำ บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด ดูข้อมูล
ืืNNTG Blimpie บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด ดูข้อมูล
happiness sharing road rally บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด ดูข้อมูล
CSR บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด ดูข้อมูล
สังคมน่าอยู่ ทุกคนร่วมใจ ปลอดภัยรักสิ่งแวดล้อม ดูข้อมูล
ทำถนนสวยคลองน้ำใสให้ชุมชนและโรงงาน บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ดูข้อมูล
Happiness Sharing Road Rally @ Suphanburi บริษัท โฮยาเลนช์ไทยแลนด์ จำกัด (ปทุมธานี) ดูข้อมูล
สุขภาพดี มีให้ที่ศรีตรังฯ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขา สิเกา ดูข้อมูล
ศรีตรัง ศรีบ้าน ศรีเมือง บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขา สิเกา ดูข้อมูล
คอลเกตยิ้มสวย บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ดูข้อมูล
morning talk การท่าเรือแห่งประเทศไทย ดูข้อมูล
ประกวดเรียงความ “ความโอบอ้อมอารี หนทางแห่งความสุข เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน” บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด ดูข้อมูล
สานฝันปันน้ำใจสู่โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ดูข้อมูล
ส่งต่อความสุขให้น้อง โรงเรียนเพชรบุรี ปัญญานุกูล วรบุระหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา ดูข้อมูล
CSR Kid in Care MSIG Service and Adjusting (Thailand) Co., Ltd ดูข้อมูล
ปลูกปะการังและปล่อยเต่าทะเล โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ดูข้อมูล
บริจาคสิ่งของให้บ้านพักคนชราและเด็กพิการ บริษัท ศรีทองภิญโญ จำกัด ดูข้อมูล
ปันรักในวันเกิด บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (โรงงานสุขุมวิท) ดูข้อมูล
โครงการสร้างสุขบนดอยสูง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ดูข้อมูล
SIF ปันรักสู่สังคม (ปลูกป่าปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ) ปี 3 บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ดูข้อมูล
Big Cleaning ดูข้อมูล
โครงการทำดีไม่มีวันหยุด บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ดูข้อมูล
AGC Good Ambassador บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด ดูข้อมูล
นักศึกษาทุนทวิภาคี ดูข้อมูล
ปั่น ปลูกป่า ปล่อยปลา ดูข้อมูล
รวมพลจิตอาสา (ชมรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) ช่วยเหลือวัดสิริโสภณวราราม ดูข้อมูล
Child Project ตอน บ้านใกล้เรือนเคียง ดูข้อมูล
การมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัยสู่ชุมชน ดูข้อมูล
วัดสร้างสุข ดูข้อมูล
5 ส วัดสร้างสุข ดูข้อมูล
พัฒนาชุมชน ดูข้อมูล
แต้มสี เติมฝัน ปันน้ำใจให้น้อง บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด (บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลัดิ้ง จำกัด (มหาชน)) ดูข้อมูล
โครงการปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน ดูข้อมูล
โรงเรียนของหนู (บ้านป่าทมา) ดูข้อมูล
ปันน้ำใจให้น้อง ดูข้อมูล
ขาเทียมพระราชทาน ดูข้อมูล
สร้างบ้านผู้ป่วยติดเตียง ดูข้อมูล
ส่งเสริมพฤติกรรมจิตอาสาพนักงาน เพื่อการพัฒนาชุมชน บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด (บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลัดิ้ง จำกัด (มหาชน)) ดูข้อมูล
ธนาคารขยะ ดูข้อมูล
เตรียมความพร้อมก่อนเป็นจิตอาสา ดูข้อมูล
โรงพยาบาลเข้มแข็ง: กิจกรรมพลังกลุ่มและความสุข โรงพยาบาลคูเมือง ดูข้อมูล
ค่ายเรียนรู้สู่ธรรมะ ดูข้อมูล
แบ่งฝัน ปันเพื่อน้อง บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ดูข้อมูล
ตรวจสุขภาพชุมชนรอบทั้งโรงงาน ดูข้อมูล
CSR ดูข้อมูล
ดูแลสุขภาพพนักงาน ดูข้อมูล
CHOW HAPPY SOCIETY ดูข้อมูล
โครงการสร้างอาชีพ ดูข้อมูล
Team Building ดูข้อมูล
CHIT CHAT SHARE ดูข้อมูล
Gbev ล้วง รับ จับ แจก ดูข้อมูล
Gbev ปันรักให้น้อง ดูข้อมูล
คืนผืนป่าสู่ผืนดิน ดูข้อมูล
ฝายเฉลิมพระเกียรติ พระราชินี 84 พรรษา ดูข้อมูล
ให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าแก่ชุมชน ดูข้อมูล
Pea ห่วงใยถิ่นไกลเจริญ ดูข้อมูล
มอบทุนเรียนดี ดูข้อมูล
SMC เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดูข้อมูล
Sustainability Trip & CSR Activity – “Trans Farmer” (ทรานซ์ฟาร์เมอร์) ดูข้อมูล
ถนนสะอาดปราศจากขยะ ดูข้อมูล
ปันน้ำใจเพื่อน้อง ดูข้อมูล
ห้องสมุดเพื่อน้อง ดูข้อมูล
วางท่อระบายน้ำถนนส่วนรวมหน้าบริษัท ดูข้อมูล
วันเด็ก ดูข้อมูล
เศษผ้าน้อย ช่วยสังคม ดูข้อมูล
คนดี กฟผ. ทำดี ปี 4 ดูข้อมูล
วันเด็กร่วมกับชุมชนผูกมิตร พัฒนาก้าวหน้า หมู่ที่ 2 ดูข้อมูล
พัฒนาโรงเรียนบ้านหนองระกำ ดูข้อมูล
อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ดูข้อมูล
แต้มสีเติมฝัน ดูข้อมูล
การประชุมสมาชิกสหภาพแรงงาน ดูข้อมูล
ชมรม Sea Value จิตอาสาพัฒนาชุมชน ดูข้อมูล
ทำดีเพื่อวันพ่อ ดูข้อมูล
เจ้าภาพงานทอดกฐินประจำ ดูข้อมูล
ล๊อตเตอรี่ โปรแกรม ดูข้อมูล
การช่วยเก็บขยะบริเวณชายทะเล ดูข้อมูล
Tri-Buddy มูลนิธิรักษ์ไทย ดูข้อมูล
SSSC Safety To School บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) ดูข้อมูล