เดิน - วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสาครั้งที่ 7 Run For Love

รายละเอียด

โครงการ 1.เพิ่มข้อมูลอื่นๆ
สถานที่ สวนป่ารักน้ำ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันที่ 2017-02-12 , 2017-02-12
ข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมเดิน–วิ่งเพื่อสุขภาพ  เป็นการจัดงาน เดิน–วิ่ง ครั้งที่ 7

 
 
 
                            ด้วยมูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ร่วมกัน จัดกิจกรรมเดิน–วิ่งเพื่อสุขภาพ  เป็นการจัดงาน เดิน–วิ่ง ครั้งที่ 7  ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์  2560  ระหว่างเวลา 04.30 – 10.00 น.  ณ บริเวณสวนป่ารักน้ำ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยใช้เส้นทางเดิน-วิ่ง ใน 3 สวน ได้แก่ สวนวชิรเบญจทัศ, สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสวนจตุจักร           

                    ในโอกาสนี้จึง ขอเรียนเชิญองค์กรภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน เดิน - วิ่ง ฯ เพื่อการกุศลและขอเชิญชวนให้องค์กรเครือข่าย นักวิ่งและผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดมของบริจาคคนละ 1 ชิ้น นำมาบริจาคภายในงาน  เพื่อนำไปมอบให้แก่ร้านปันกัน และนำรายได้ทั้งหมดไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไป  สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.vhf.or.th/runforlove                 

              ทั้งนี้มูลนิธิฯ มอบหมายให้ คุณจุไรลักษณ์ เหมศิริ เจ้าหน้าที่โครงการฯ เบอร์โทร 087-0100770    เป็นผู้ประสานงาน

                       

จำนวนผู้ที่ขอเข้าร่วม / จำนวนที่รับ 0 / ติดต่อโครงการ
ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม 1
1