Forum องค์กรแห่งความสุข 4.0 #2017

รายละเอียด

โครงการ ศูนย์พัฒนาและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ
สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.
วันที่ 2017-05-16 , 2017-05-16
ข้อมูลเพิ่มเติม

 Forum องค์กรแห่งความสุข 4.0 #2017

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  สสส.

ตั้งแต่เวลลา 08.30-16.00 น.


สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม FREE (ตามรายละเอียดด้านล่าง)

DOWNLOAD   รายละเอียดกิจกรรม (pdf)

                       แผนที่


การสัมครเข้าร่วมกิจกรรม

     1. สมัครผ่านระบบ on-line  คลิ๊กที่ "สมัครเข้าร่วม"ด้านล่างข้อความนี้

  •             เมื่อสมัครแล้ว รอรับรหัส การยืนยันจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชม. ผ่าน SMS และ อีเมล์

     2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ศูนย์ hwp เพื่อให้สมัครให้   02-718-1944

จำนวนผู้ที่ขอเข้าร่วม / จำนวนที่รับ 99 / 100
ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม 1