พัฒนาสุขภาวะองค์กรด้วย Happy Workplace Index "สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร" ทำด้วยวิธีไหนได้บ้าง

รายละเอียด

โครงการ ส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชั่น
สถานที่ แลนด์บรีซ ปากช่อง รีสอร์ท จ.นครราชสีมา
วันที่ 2017-05-12 , 2017-05-13
ข้อมูลเพิ่มเติม

"สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร" ทำด้วยวิธีไหนได้บ้าง

เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเหล่านี้กัน

สุขด้วยผลลัพท์องค์กร⇒คนยิ่งสุข ผลิตภาพยิ่งเพิ่มทำอย่างไร

ด่วนสมัครฟรี!!! ส่งใบตอบรับได้ที่ E-mail nirun@share-apparel.org 

และ infohr@share-apparel.org

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-681-2559 ต่อ 208

 

จำนวนผู้ที่ขอเข้าร่วม / จำนวนที่รับ 0 / 60
ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม 1
0