SHARE HAPPINESS "EASY" WE TO BE

รายละเอียด

โครงการ ส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชั่น
สถานที่ อา ยัท อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล์
วันที่ 2017-05-23 , 2017-05-24
ข้อมูลเพิ่มเติม

งานมหกรรม " Happy Variety Expo 2017 " Share Happiness "Easy" we to be 

สร้างความสุขหลากสไตล์ ด้วยองค์กรต้นแบบ และภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ (สสส.)

เพื่อมาสร้างไอเดียแห่งความสุขในชีวิตคุณพร้อมลุ้นของรางวัลมากมาย

เหมาะสำหรับเจ้าของสถานประกอบการ ผู้บริหาร ผู้นำโครงการ Happy Workplace เพื่อนภาคี นักสร้างสุข ตัวแทนภาครัฐ กลุ่มอุตสาหกรรม ชุมชน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

วันที่ 23-24 พ.ค.60 ณ อาคารไทย ซีซี ชั้น 9 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-681-2559 ต่อ 208

ส่งใบสมัครได้ที่ E Mail: infohr@share-apparel.org,

nirun@share-apparel.org

จำนวนผู้ที่ขอเข้าร่วม / จำนวนที่รับ 1 / 300
ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม 1
1