Forum Happy Workplace 4.0 Design

รายละเอียด

โครงการ ศูนย์พัฒนาและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ
สถานที่ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันที่ 2017-06-09 , 2017-06-09
ข้อมูลเพิ่มเติม

Forum “Happy Workplace 4.0 Design”

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.30 น. 

ณ ห้อง 201 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดด้านล่าง (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

     1. สมัครผ่านระบบ online  คลิกที่ "สมัครเข้าร่วม" ด้านล่างข้อความนี้

  •     เมื่อสมัครแล้ว รอรับรหัส การยืนยันจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชม.
  •     ผ่าน SMS และ อีเมล์

     2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ศูนย์ Happy Workplace เพื่อให้สมัครให้

         โทร 092-252-7932 หรือ 084-109-1779

    3.หากไม่ได้รับ SMS หรืออีเมล์ยืนยันการเข้าร่วมภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้ที่ขอเข้าร่วม / จำนวนที่รับ 94 / 94
ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม 1