การสื่อสารเรื่องสุขภาวะให้มีพลังใน Social Media รุ่นที่ 3

รายละเอียด

โครงการ ศูนย์พัฒนาและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ
สถานที่ ห้องประชุม 413 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี
วันที่ 2017-11-21 , 2017-11-21
ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

กิจกรรมอบรมในหัวข้อ “การสื่อสารเรื่องสุขภาวะให้มีพลังใน Social Media

วันที่  21 พฤศจิกายน  2560  เวลา 9.00 – 16.30 น 

ณ ห้องประชุม 413  อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี

อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

 

พบกับวิทยากรที่มีประสบการณ์

ศิลปะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

วิทยากร  คุณศุ  บุญเลี้ยง  ศิลปิน นักเขียน  นักแต่งเพลง  นักสื่อสารอารมณ์ดี
บอกเล่าวิธีการสร้างเรื่องเล่า การใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารให้โดนใจคนอ่าน 

 

กรณีศึกษา Facebook Page ที่ประสบความสำเร็จ

วิทยากร  คุณพิมพ์อร โมกขะสมิต  เจ้าของเพจ Cu.fitgirl  ที่มียอดติดตาม 90,000 กว่าไลค์ 

บอกเล่าประสบการณ์ในการสื่อสารความรู้เรื่องสุขภาพผ่านเพจ  Cu.fitgirl 

ดาวน์โหลดไปสมัคร ที่นี่

ส่งใบสมัครมายัง e-Mail : aninya.r@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร 0-2870-8228  หรือ 083-6792424 คุณอณิญญา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ

จำนวนผู้ที่ขอเข้าร่วม / จำนวนที่รับ 9 / 9
ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม 1