สารสัมพันธ์อีสานโซไซตี้ ฉบับที่ 1
โดย : ดร วิภาภรณ์ เกียรติอำนวย นาย อภิชาติ จำปา นางสาว ชุติมา ศรีฤทธิ์

http://issuu.com/esanhappy8/docs/esansocitymag?e=0

 

จำนวน 84 หน้า

บรรณาธิการ
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-21 09:17:59
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ เสริมสร้างสังคมของ องค์กรแห่งความสุข ภาคอีสาน
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock