ทุนมนุษย์ไทยสร้างสุข@work
โดย :

    หนังสือทุนมนุษย์ไทยสร้างสุข@work  ได้รวบรวมการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆขององค์กรต้นแบบHappy workplace ในโครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรจังหวัดปทุมธานี ระยะที่ 2  จำนวน 8 องค์กร ซึ่งได้มีการดำเนินการมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยังมีบทความจากภาคีสร้างสุขด้วยซึ่งน่าสนใจมาก

บรรณาธิการ ภูชิสส์ ศรีเจริญ
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-21 09:26:06
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ สร้างเสริมสุขภาวะองค์กรจังหวัดปทุมธานี ระยะที่ 2
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock