มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ New
โดย : นพ. ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ นาย นพพร ทิแก้วศรี นส. จุลัยวรรณ ดวงโคตะ นพ. ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ นาย นพพร ทิแก้วศรี นส. จุลัยวรรณ ดวงโคตะ

       หนังสือ “มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ” เล่มนี้ นำเสนอแนวคิดเรื่ององค์กรสุขภาวะขององค์การอนามัยโลก แนวความคิดเรื่ององค์กรแห่งความสุขของประเทศไทย แนวความคิดเรื่องความสุขแปดประการ และแนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข

        หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับองค์กร และผู้สนใจที่ต้องการศึกษากรอบแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข เพื่อพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ซึ่งศูนย์องค์กรสุขภาวะ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พนักงานในองค์กรต่างๆ จะทำงานอย่างมีความสุข และองค์กรในประเทศไทยจะเป็นองค์กรแห่งความสุข

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-24 09:34:47
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ จัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข(2555-2556)
    ดาวโหลด