องค์กรเอี่ยมสุข
โดย : ผศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร และคณะ

หนังสือบอกเล่าเรื่องราว แนวคิด วิธีการ และลักษณะการทำงาน ไขข้อข้องใจในการสร้างความสุขภายในองค์กร ความสุขนั้นส่งผลต่อ คน และองค์กร ยังไง หนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบคุณได้

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-24 09:34:47
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ จัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข(2555-2556)
    ดาวโหลด