Happy SMEs 1
โดย : ผศ.ดร. เอกชัย

     หนังสือเล่มนี้ จะทำให้ท่านผู้อ่านทราบถึงแนวคิด และวิธีบริหารจัดการความสุขในองค์กรด้วย
การให้และมีโอกาสได้สัมผัสกับการได้รับที่เกินความคาดหมาย

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-24 09:34:47
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ จัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข(2555-2556)
    ดาวโหลด