Happy workplace By HEHA
โดย : ดร. วศิน - - และคณะ

       หนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานเล่มแรกของคณะทำงานในโครงการ ซึ่งเป็นผลการศึกษาค้นค้วา วิเคราะ สังเคราะห์ และเริ่มใช้โมเดลในสการพัฒนาความสุขพร้อมผลิตภาพในองค์กร พร้อมทั้งเป็นเป็นเครื่องมือพิสูจน์ว่า เครื่องมือในการสร้างสุขในองค์กรที่เครือข่ายนักวิจัย สสส.พัฒนาขึ้น สามารถใในเชิงบูรณาการร่วมกันได้อย่างดี

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-02-26 10:47:34
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ เสริมสร้างสุขภาพอุตสาหกรรมแบบมากมีศรีสุข ระยะที่1
    ดาวโหลด