หลากความคิดชีวิตคนทำงาน
โดย : - - happy workplace center

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอแนวคิด และปรัชญาการใช้ชีวิตในการทำงาน

บรรณาธิการ - - -
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-24 09:34:47
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ จัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข(2555-2556)
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock