ร้อยความคิดสร้างสุของค์กร
โดย : - - happy workplace center

หนังสือเล่มนี้ เป็นการนำเสนอแนวคิดและวิธีการการสร้างสุขขององค์กรในบริบทที่แตกต่างกัน องค์กรเหล่านี้จะมีวิธีการสร้างสุขอย่างไร หนังสือเล่มนี้ อาจจะเป็นแสงสว่างสำหรับสร้างสุขในองค์กรท่าน

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-24 09:34:47
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ จัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข(2555-2556)
    ดาวโหลด