คู่มือการใช้งาน happy index
โดย : ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง

เป็นคู่มือแนะนำการใช้งาน เครื่องมือ happyindex เพื่อให้ผู้ใช้ ใช้งานเครื่องมือได้ถูกต้อง

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-08-28 11:29:31
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ พัฒนาดัชนีสุขภาวะองค์กรและสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ
    ดาวโหลด