คู่มือการใช้งาน happinometer
โดย : รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ

เป็นคู่มือแนะนำการใช้งานเครื่องมือhappinometer  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและเข้าใจเครื่องมือ

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-08-22 10:00:04
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ จับตาสถานการณ์ความสุขของคนทำงานในประเทศไทยในช่วงปี 1 กันยายน 2554 – 31 กรกฎาคม 2557 ระยะที่2
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock