เครือข่าย
โดย : ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง

<p>เครือข่าย นักสร้างสุของค์กร เป็นหนังสือที่รวบรวมรายชื่อนักสร้างสุของค์กรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนา&quot;นักสร้างสุของค์กร&quot; ตั้งแต่ MapHR1 - MapHR17 คณะวิทยากรและภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการอบรม</p>

บรรณาธิการ 0 ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-23 11:22:44
ประเภท
  • อื่นๆ
  • โครงการ พัฒนา "นักสร้างสุของค์กร" ด้วย MapHR
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock