การพัฒนาศักยภาพ ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
โดย : พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

<p>หนังสือ &ldquo;การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร&rdquo; นี้จึงคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาคีเครือข่าย คนทำงานด้านการสร้างองค์กรแห่งความสุข ที่จะสามารถน

บรรณาธิการ 0 อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-23 10:25:46
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ (1สิงหาคม 2554 – 30 กรกฎาคม 2556)
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock