ถามมา-ตอบไป.....ไขข้อข้องใจในการสร้างองค์กรแห่งความสุข
โดย : พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์

หนังสือ “ถามมา-ตอบไป.....ไขข้อข้องใจในการสร้างองค์กรแห่งความสุข” เป็นหนึ่งในผลผลิตของการด

บรรณาธิการ 0 อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-23 10:25:46
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ (1สิงหาคม 2554 – 30 กรกฎาคม 2556)
    ดาวโหลด