ความสุขตะนาวศรี
โดย : โครงการเสริมสร้างองคกรสุขภาวะ ในจังหงัดราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

   หนังสือ เล่มนี้นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียรู้ให้การบูรณาการจัดการงานสร้างสุขตามแนวทาง happy8 ในสถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-21 09:09:49
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ เสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ (Healthy Organization) ในสถานประกอบการจังหวัดราชบุรี
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock