ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท
โดย : วิชัย อุตสาหจิต

รีสอร์ตแห่งความพอเพียง
โอบล้อมด้วยวิถีธรรมชาติ

วิถีแห่งการให้  คือหลักชัยในการพัฒนา ความสุขและคุณค่าในองค์กร

บรรณาธิการ 0 แพรวพรรณ พัทธยุติ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-08-28 10:08:03
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้การสร้างองค์การแห่งความสุข
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock