สร้างสุขด้วยตนเอง
โดย : ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว

หนังสือเล่มนี้ บอกเล่าการสร้างสุขในการทำงานให้กับตนเอง และยังเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังหาวิธีการ แนวทางสรา้งสถขให้เกิดขึ้นในหน่วยงานของตน

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2015-09-17 13:38:37
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ ศูนย์พัฒนาและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock