9 ขั้นตอนสู่การเป็นองค์กรลดพุงลดโรค
โดย : รัชดา ไทรภาค

โรคที่ทำให้พลเมืองโลกต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากที่สุด ไม่ใช่โรคติดเชื้อหรือโรคติดต่อ แต่คือ กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable Diseases) กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable Diseases) หรือเรียกชื่อภาษาไทยว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือโรคซึ่งไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโรค แต่เป็นการป่วยไข้ที่เป็นผลจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อสุขภาพ และส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังที่ค่อยๆ เกิดขึ้นอย่างช้าๆ อาทิ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจเป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือ กลุ่มคนวัยทำงาน เนื่องจากวิถีชีวิตแต่ละวันต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้เป็นเวลานานมีความเครียดสะสม และขาดการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ อาหาร และการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ กลุ่มโรค NCDs ได้สร้างผลกระทบมากมายทั้งผู้ป่วย
ครอบครัว และประเทศ โดยผู้ป่วยนอกจากต้องทรมานจากความเจ็บป่วยแล้ว ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายที่แพงในการรักษา
พยาบาล ครอบครัวต้องเผชิญกับความกดดันในการดูแลผู้ป่วย และประเทศต้องเสียงบประมาณจำนวนมากในด้านสวัสดิการ รวมถึงขาดทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาชาติ

บรรณาธิการ 0 บังอร ไทรเกตุ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock