เตรียมความพร้อมก่อนงดเหล้าเข้าพรรษา
โดย : ธวัชชัย กุศล, ณัฐชานันท์ พัฒนพันธ์, ปทุมภรณ์ กุลชู

ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน นักดื่มเหล้าจำนวนมากมีความใจที่หยุดดื่ม แต่ไม่สามารถหักดิบได้ ทางศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา จึงได้ทำคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนงดเหล้าเข้าพรรษา

บรรณาธิการ 0 พิชัย แสงชาญชัย 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock