คู่มือลดพุงลดโรค
โดย : ศรัญญา ทองทับ

ทุกวันนี้คนไทยรูปร่างท้วมถึงระดับอ้วน มีมากถึง 17 ล้านคน เสียชีวิตปีละ 20000 คน 1 ใน 3 ประชากรที่อายุ 35 ปีขึ้นไปเป็นโรคอ้วนลงพุง

บรรณาธิการ 0 บังอร ไทรเกตุ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด