งดเหล้าเข้าพรรษาให้อะไรกับสังคมไทย ถอดบทเรียนเจ็ดปีของการรณรงค์
โดย : นพ.ทักษพล ธรรมรังสี

งดเหล้าเข้าพรรษา ได้กลายเป็นแบรนด์ที่เข้มแข็งของกระบวนการการสร้างเสริมสุขภาพและกลายเป็นจุดเปลี่ยนนโยบายของแอลกอฮอร์ไทย

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock