องค์กรไร้พุงนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน
โดย : ดร.วณิชา กิจวรพัฒน์

บทเรียนที่จะสื่อสารให้สังคมไทยได้เห็นภาพการสร้างแรงจูงใจและผลักดันให้คนในองค์กร หน่วยงานหันมาใส่ใจสุขภาพ

บรรณาธิการ 0 ดร.วณิชา กิจวรพัฒน์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock