แนวทางสู่องค์กรต้นแบบไร้พุง และศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงสำหรับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
โดย : -

เล่มนี้จัดทำขึ้นเป็นเอกสารแนะนำเบื้องต้นต่อหน่วยงาน ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีเป้าหมายในการพัฒนางานด้านสุขภาพให้เป็น
“องค์กรต้นแบบไร้พุง” และ “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง” ตามเกณฑ์ ที่กรมอนามัยกำหนดนำไปสู่ความมีสุขภาวะที่ดีของบุคลากรและประชาชน

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock