รักการอ่านฐานสังคมเรียนรู้
โดย : อภิญญา ตันทวีวงศ์

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวบนหนึ่งเดียวบนผืนพิภพที่สามารถเรียนรู้ ตลอดจน สร้างพัฒนาการให้แก่ชีวิต และสังคม ผ่านการ “อ่าน”

บรรณาธิการ 0 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock