คู่มือพ่อแม่มือโปรดูโทรทัศน์กับลูก
โดย : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

สื่อเป็นความบันเทิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ พ่อแม่และผู้ปกครองเป็นผู้มีบทบาทที่จะจัดสรรเวลาดูโทรทัศน์และเลือกสรรรายการที่เหมาะสมกับวัย

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock