การจัดการการเงินชุมชน กรณีเครือข่ายสัจจะออมทรัพย์จังหวัดสงขลา
โดย : -

จุดประสงค์ของการศึกษาเครือข่ายองค์กรการเงินจังหวัดสงขลา เป็นร่วมเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มออมทัพย์อื่นๆ

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock