สัมผัสกาย สัมผัสรัก บันทึกอาสาสมัครนวดเด็ก
โดย : มูลนิธิสุขภาพไทย

กิจกรรมนวดเด็กไม่ได้ทำให้เด็กที่บ้านบ้านปากเกร็ดมีความสุขเท่านั้น แต่อาสาสมัครก็ได้พบความสุข จากการได้ใช้เวลากับเด็กๆ

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock