จิตอาสาพลังสร้างโลก
โดย : นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ

วิธีการปฏิบัติตามหลักฉือจี้ เป็นวิธีการดึงเอาความดีของมนุษย์มาทำให้มนุษย์ได้มีความสุขร่วมกัน

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock