มือขวาทำบุญอย่าให้มือซ้ายรู้
โดย : พุทธทาสภิกขุ

มีหัวใจของศาสนาคือมีธรรมะเพราะหัวใจ ของศาสนาก็คือความไม่ยึดมั่นถือมั่น

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock