สุขแท้ด้วยปัญญา วิถีสู่สุขภาวะทางปัญญา
โดย : พระไพศาล วิสาโล

สังคมดีขึ้นได้ ถ้าคุณไม่มีแค่คิด และนิ่งเฉย สังคมไทยต้องการภูมิคุ้มกันความทุกข์ ไม่มีอะไรที่จะมาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความทุกข์ให้เข้มแข็งได้ดีเท่าสุขภาวะทางปัญญา

บรรณาธิการ 0 สสส 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 3
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock