กระบวนการนโยบายสาธารณะ
โดย : นพ.ประเวศ วะสี

นโยบายสาธารณะ มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อองคาพยพของสังคมทั้งทางบวกและทางลบ การเยียวยาความเจ็บป่วยของประเทศไทย อย่างหนึ่ง คือ "กระบวนการนโยบายสาธารณะ"

บรรณาธิการ 0 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 2
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock