ดนตรีเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนสังคม
โดย : เกศินี จุฑาวิจิตร

สำนักงานกแงทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาวะทั้ง ทางกาย ทางจิต สังคม และปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสุขภาวะทางสัมคม พบว่าดนตรีสามารถเปลี่ยนแปลงสมองได้

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock